Questions? Call us +32 3 844 67 97

Privacybeleid


De Engelse vertaling van het huidige privacybeleid is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden.
In geval van geschil is enkel de Nederlandstalige versie van dit privacybeleid van toepassing.


1. Websiteprocedures

Dit privacybeleid beschrijft de wijze waarop BVBA FACE, met maatschappelijke zetel te B-2850 Boom, Hoek 76 – Unit 301, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0448.180.481 (hierna “FACE”), de gegevens die de gebruiker van deze Website aan FACE overmaakt wanneer hij deze Website bezoekt, gebruikt en beveiligt.
De gebruiker moet geen persoonlijke informatie opgeven om gebruik te kunnen maken van de website www.face.be (hierna de “Website”). De gebruiker dient evenwel bepaalde gegevens te verstrekken teneinde een login te verkrijgen voor het e-commerce systeem op de Website. De Website verzamelt enkel persoonlijke gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig door gebruikers worden doorgegeven. Die informatie kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, de naam en voornaam, het e-mailadres, het telefoonnummer, het land en het profiel van gebruikers.
In principe vraagt FACE aan gebruikers geen gevoelige informatie (zoals gegevens over ras, etnische afkomst, geloofsovertuiging, strafblad, fysieke of mentale gezondheid of seksuele geaardheid). Indien nodig, zal FACE de uitdrukkelijke toestemming van de gebruikers vragen om deze informatie te verzamelen en te gebruiken.


2. Automatisch ingezamelde informatie

2.1 Technische informatie 

Zoals vele andere websites verzamelt de Website automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de Website, zoals het internetprotocol - (IP-) adres van uw computer, het IP-adres van uw internet service provider, de datum en het uur van uw toegang tot de Website, het internetadres van de website van waaruit u een directe link naar deze Website heeft gemaakt, het besturingssysteem dat u gebruikt, de delen van de Website die u bezoekt, de Website-pagina’s en de informatie die u hebt ingekeken en de materialen die u hebt verzonden naar of hebt gedownload vanuit de Website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor website- en systeembeheerdoeleinden alsook om de Website te verbeteren. Deze technische gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven en permanent worden bewaard met het oog op toekomstig gebruik.


2.2 Cookies en web beacons

Om te garanderen dat onze Website goed wordt beheerd en om de navigatie binnen de Website te vergemakkelijken, maakt FACE – of maken de dienstenleveranciers van FACE – mogelijk gebruik van cookies (kleine tekstbestanden die in de browser van de gebruiker worden opgeslagen) of web beacons (elektronische afbeeldingen waarmee men het aantal gebruikers kan tellen die een bepaalde pagina bezochten en waarmee men toegang krijgt tot bepaalde cookies) om globale gegevens te verzamelen. FACE kan deze instrumenten gebruiken om diverse gegevens in haar systemen op te sporen en om gebruikers in categorieën te verdelen aan de hand van diverse criteria zoals IP-adres, domein, browsertype en bezochte pagina’s. Deze informatie wordt gebruikt om het aantal gebruikers te analyseren in de verschillende secties van de Website en om ervoor te zorgen dat de Website fungeert als een bron van informatie die nuttig en doeltreffend is.

Noch de cookies, noch de web beacons van FACE verzamelen persoonlijke gegevens, zoals de naam of het e-mailadres van gebruikers. Bovendien bieden de meeste browsers aan de individuele gebruikers de mogelijkheid om cookies uit te schakelen. In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat gebruikers de toegang tot bepaalde onderdelen van de Website wordt geweigerd indien hun browser is ingesteld om cookies uit te schakelen.
Voor meer informatie kan u ons cookiebeleid, zoals gepubliceerd op de Website, raadplegen.

2.2.1 Retargeting

Wanneer u face.be bezoekt wordt een cookie opgeslagen op je computer, zodat we zien waarin je geïntereseerd bent. Onze display partner, Adroll, laat ons toe om op basis van de de interacties met face.be advertenties weer te geven op andere websites. De technieken die onze partners daarvoor gebruiken verzamelen geen persoonlijke informatie zoals je naam, e-mail adres, adres, noch telefoonnummer. Bezoek deze pagina indien je je wenst af te melden voor deze service.
 

3. Gebruikte informatie

FACE kan niet-persoonsgebonden informatie gebruiken om globale traceringsinformatieverslagen over demografische gegevens van de Website-gebruikers en het gebruik van de Website te genereren en kan deze verslagen aan derden bezorgen. De traceringsinformatie in deze verslagen is niet gekoppeld aan de identiteitsgegevens van of andere persoonsgegevens over de individuele gebruikers.


4. Andere aangelegenheden

4.1 Veiligheid 

FACE doet er alles aan om haar servers, toepassingen en databanken te beveiligen en om onbevoegde toegang of ongeoorloofd gebruik te voorkomen. FACE doet hiervoor beroep op fysieke, administratieve en technologische middelen zodat de informatie die FACE onder zich heeft wordt beveiligd.


Privacy Policy 

(english)
As you browse face.be, advertising cookies will be placed on your computer so that we can understand what you are interested in. Our display advertising partner, AdRoll, then enables us to present you with retargeting advertising on other sites based on your previous interaction with face.be. The techniques our partners employ do not collect personal information such as your name, email address, postal address, or telephone number.  You can visit this page to opt out of AdRoll’s and their partners’ targeted advertising.
Loading
Loading